241
Bibliografía
aarsEtH, E. j. Cybertext - Experiments in Ergodic Literature. Baltimore: John
Hopkins University Press, 1997.
almEida, a.; alvElos, H. “An Interactive Documentary Manifesto”. En:
ICIDS’10 Proceedings of the Third joint conference on Interactive digital storytelling.
Heidelberg: Springer-Verlag Berlin. Conference Proceedings, 2010. Pág.
123-128.
altman, r. “De l’intermédialité au multimédia: cinéma, média, et l’avènement
du son”. En: Cinémas: Journal of Film Studies. Vol. 10. Núm. 1, 1999. Pág.
37-53. http://id.erudit.org/iderudit/024802ar
altman, r. Los géneros cinematográficos. Madrid: Ediciones Paidós Ibérica, 2000.
ardèvol, E.; pérEz tolón, l. Imagen y cultura. Perspectivas del cine etnográfico.
Granada: Diputación Provincial de Granada, 1995.
ardèvol, E. “Representación y cine etnográfico”. En: Quaderns de l’ICA,
núm. 10, 1996.
aumont, j. El ojo interminable. Cine y pintura. Barcelona: Paidós, 1997.
BalpE, j. p.; lElu, a.; papy, f.; salEH, i. Techniques avancées pour l’hypertexte.
Paris: Hermes, 1996.
Barnouw, E. El documental. Historia y estilo. Barcelona: Gedisa, 1996.
BErEnguEr, x. “Les imatges sintètiques”. En: Temes de Disseny, núm 5. Pág
89-96, 1991.
BErEnguEr, x. “Pioners de l’animació”. Barcelona: Universitat Pompeu
Fabra, 1995.
BErEnguEr, X. “Promeses digitals”. En: Transversal 1, L’era digital, 1996.
BErEnguEr, X. “Escriure programes interactius”. En: Formats, 1.Universitat
Pompeu Fabra, 1997. http://www.iua.upf.es/formats/formats1/a01ct.
htm
BErEnguEr, X. “Històries per ordinador”. En: Serra d’Or, 1998.
BErEnguEr, X. “El mitjà és el programa”. En: Institut d’Estudis Catalans.
Jornades “La colonització del ciberespai”, 2000.
BErEnguEr, X. “Art i tecnologia: una frontera que s’ensorra”. En: Artnodes,
2002. http://www.artnodes.com/cat/art/xberenguer0902/xberen-
guer0902.html