Sarcevic, Susan (1997). New Approach to Legal Translation. La Haia: Kluwer Law
International.
Vermeer, Hans; Reiss, Katharina (1984). Grundlegung einer allgemeinen
Translationstheorie. Tübingen: Niemeyer.
Werner, Reinhold; Chuchuy, Claudio (1992). «Qué son los equivalentes en el
diccionario bilingüe?». A: Estudios de lexicología y metalexicografía del espa-
ñol actual. Lexicographica. Series Mayor (núm. 47). Tübingen: Niemeyer.
Bibliografia capítol V
Abreviacions. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència,
2005. (Criteris Lingüístics, 2) [en línia]
Agost, Rosa; Monzó, Esther (2001). Teoria i pràctica de la traducció general espa nyol-
català. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I.
Biosca, Carles; Castellanos, Carles (2010). «Neologia i traducció en els processos
d’estandardització». A: Coromina, Eusebi; Mestres, Josep M. (cur.) (2010).
Aspectes de terminologia, neologia i traducció (pàg. 41-54). Vic: Universitat
de Vic, Societat Catalana de Terminologia.
Citació bibliogràfica. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de la
Vicepresidència, 2009. (Biblioteca Tècnica de Política Lingüística, 1) [en línia]
Colón, Germán (1989). El español y el catalán, juntos y en contraste. Barcelona: Ariel.
Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims. Barcelona: Generalitat de
Catalunya, Departament de Cultura, 1999. (Criteris Lingüístics, 3) [en línia]
Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català. Barcelona: Generalitat
de Catalunya, Departament de Cultura, 1999. (Criteris Lingüístics, 4). [en
línia]
Duarte, Carles; De Broto, Pilar (1990). Introducció al llenguatge jurídic (3a. ed).
Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Duarte, Carles; Alsina, Àlex; Sibina, Segimon (1991). Manual de llenguatge admi-
nistratiu (Manuals i Formularis, 8). Barcelona: Generalitat de Catalunya,
Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Duarte, Carles (2009) «El llenguatge administratiu i jurídic: una renovació per-
sistent» (en línia). Revista de Llengua i Dret (núm. 51, pàg. 39-46).
© Editorial UOC 223 Bibliografia
Teoria practica traduccio_(UOC) 27/09/12 09:00 Página 223